รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-CS26S
 • VGN-CS23T
 • VGN-CS21GN
 • VGN-CS24GH
 • VGN-CS25GN
 • VGN-CS22GH
 • VGN-CS23S
 • VGN-CS28GD
 • VGN-CS23G
 • VGN-CS26T
 • VGN-CS27GJ
 • VGN-CS26G
 • VGN-CS26M

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่น R1100Q2 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

1. มีการเพิ่ม การปรับตั้งที่ควบคุม Intel Virtualization Technology เข้าไปใน BIOS Setup ระบบที่มีฟังค์ชั่น ของ Intel Virtualization Technology เป็นเป้าหมาย ฟังค์ชั่นนั้นจะได้รับการปิดการทำงานไว้โดยค่าเริ่มต้น


ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
อัพเดตสำหรับ BIOS เวอร์ชั่น R0290Q2 
ชื่อไฟล์: EP0000208658.exe
ขนาดไฟล์:  4.01 MB (4,210,688 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง อัพเดตสำหรับ BIOS เวอร์ชั่น R1100Q2

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • R1100Q2

ขนาดของไฟล์

 • 4.01MB

วันที่ออก

 • 2010-07-08

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista SP2 64bit
 • Windows Vista SP2 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000208658.EXE 
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น
 
การตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว  

1. เปิดไปที่ VAIO Control Center -> System Information
2. ตรวจดูว่าเวอร์ชั่นของ BIOS คือ R1100Q2