ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-CS16G
 • VGN-CS16T
 • VGN-CS16S
 • VGN-CS15GN
 • VGN-CS13S
 • VGN-CS18GN
 • VGN-CS17G
 • VGN-CS14G
 • VGN-CS13G
 • VGN-CS16M
 • VGN-CS12GH
 • VGN-CS13M
 • VGN-CS13T

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่น R0290Q2 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

1. มีการเพิ่ม การปรับตั้งของ Intel Virtualization Technology เข้าไปใน BIOS Setup ระบบที่มีฟังค์ชั่น ของ Intel Virtualization Technology เป็นเป้าหมาย ฟังค์ชั่นนั้นจะได้รับการปิดการทำงานไว้โดยค่าเริ่มต้น


ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
อัพเดตสำหรับ BIOS เวอร์ชั่น R0290Q2 
ชื่อไฟล์: EP0000208659.exe
ขนาดไฟล์:  4.01 MB (4,210,688 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง อัพเดตสำหรับ BIOS เวอร์ชั่น R0290Q2

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • R0290Q2

ขนาดของไฟล์

 • 4.01MB

วันที่ออก

 • 2010-07-08

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista SP2 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000208659.EXE 
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น
 
การตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว  

1. เปิดไปที่ VAIO Control Center -> System Information
2. ตรวจดูว่าเวอร์ชั่นของ BIOS คือ R0290Q2