ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGC-LN25T
  • VGC-LN25G
  • VGC-LV27GJ

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่น R1073T3 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

1. มีการเพิ่ม การปรับตั้งของ Intel Virtualization Technology เข้าไปใน BIOS Setup การปรับตั้งของ VT จะได้รับการปิดไว้โดยค่าเริ่มต้น


ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
อัพเดตสำหรับ BIOS เวอร์ชั่น R1073T3 
ชื่อไฟล์: EP0000208620.exe
ขนาดไฟล์:  5.25 MB (5,505,024 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง อัพเดตสำหรับ BIOS เวอร์ชั่น R1073T3

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • R1073T3

ขนาดของไฟล์

  • 5.25MB

วันที่ออก

  • 2010-07-08

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 64bit
  • Windows Vista SP2 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000208620.EXE 
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น
 
การตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว  

1. เปิดไปที่ VAIO Control Center -> System Information
2. ตรวจดูว่าเวอร์ชั่นของ BIOS คือ R1073T3