รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-FW36TJ
 • VGN-FW35G
 • VGN-FW36GJ
 • VGN-FW37GY
 • VGN-FW36SJ
 • VGN-FW35TJ
 • VGN-FW33G
 • VGN-FW35M

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่น R2060Y0 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย :

ได้มีการเพิ่มการปรับตั้งที่ควบคุม Intel Virtualization Technology เข้าไปใน BIOS Setup.
หมายเหตุ: ระบบนี้จะไม่สามารถทำงานร่วมกับ VT ได้ เนื่องจากฮาร์ดแวร์นั้น จะไม่แสดงการปรับตั้งของ VT ถึงแม้จะหลังจากการอัพเกรด BIOS นี้แล้วก็ตาม

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
อัพเดตสำหรับ BIOS เวอร์ชั่น R2060Y0
ชื่อไฟล์: EP0000208408.exe
ขนาดไฟล์:  3.21 MB (3,375,104 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง อัพเดตสำหรับ BIOS เวอร์ชั่น R2060Y0

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • R2060Y0

ขนาดของไฟล์

 • 3.21MB

วันที่ออก

 • 2009-10-29

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista SP2 64bit
 • Windows Vista SP2 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000208408.EXEเพื่อเริ่มการติดตั้ง
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น
 
การตรวจสอบว่าการติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว  

1. เปิด VAIO Control Center -> System Information
2. ตรวจสอบว่า BIOS Version เป็น R2060Y0