รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-Z27TN
 • VGN-Z17GN
 • VGN-Z12GN
 • VGN-Z27GN
 • VGN-Z16GN
 • VGN-Z12MN
 • VGN-Z26TN
 • VGN-Z26SN
 • VGN-Z16SN
 • VGN-Z26GN
 • VGN-Z25TN
 • VGN-Z15TN
 • VGN-Z16TN
 • VGN-Z26MN
 • VGN-Z13GN

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรด BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่น R2169M3 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:
- เพิ่มการปรับตั้ง Intel Virtualization Technology เข้าไปใน BIOS Setup.
หมายเหตุ: ระบบนี้จะทำงานร่วมกับ VT ไม่ได้ ด้วยที่ฮาร์ดแวร์นั้นจะไม่แสดงการปรับตั้งของ VT ถึงแม้จะทำการอัพเกรด BIOS นี้แล้วก็ตาม

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเกรดสำหรับ BIOS R2169M3
ชื่อไฟล์: EP0000209810.exe
ขนาดไฟล์: 4.25 MB (4,462,208 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้งอัพเกรด สำหรับ BIOS เวอร์ชั่น R2169M3

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • R2169M3

ขนาดของไฟล์

 • 4.25MB

วันที่ออก

 • 2009-10-07

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista SP2 32bit
 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000209810.EXE
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

การตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว
1. คลิกที่ Start -> คลิกที่ All Programs -> เลือกที่ VAIO Control Center -> เลือกที่ System Information.
2. ตรวจดู BIOS Version ว่าเป็น R2169M3.