ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-Z46MD
 • VGN-Z45GD
 • VGN-Z35TN
 • VGN-Z36MD
 • VGN-Z47GD
 • VGN-Z46TD
 • VGN-Z45TD
 • VGN-Z36SD
 • VGN-Z48TD
 • VGN-Z46SD
 • VGN-Z46GD
 • VGN-Z48GD
 • VGN-Z36GD
 • VGN-Z36TD
 • VGN-Z37GD

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรด BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่น R4041M3 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:
- เพิ่มการปรับตั้ง Virtualization Technology เข้าไปใน BIOS Setup.
หมายเหตุ: ระบบนี้จะทำงานร่วมกับ VT ไม่ได้ ด้วยที่ฮาร์ดแวร์นั้นจะไม่แสดงการปรับตั้งของ VT ถึงแม้จะทำการอัพเกรด BIOS นี้แล้วก็ตาม

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
BIOS รุ่นยั่งยืน เวอร์ชั่น R4041M3
ชื่อไฟล์: EP0000209811.exe
ขนาดไฟล์: 4.25 MB (4,462,496 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง BIOS รุ่นยั่งยืน เวอร์ชั่น R4041M3

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • R4041M3

ขนาดของไฟล์

 • 4.25MB

วันที่ออก

 • 2009-10-07

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista SP2 64bit
 • Windows Vista SP2 32bit
 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000209811.EXE
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น

4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

 

การตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว

1. คลิกที่ Start -> คลิกที่ All Programs -> เลือก VAIO Control Center -> เลือก System Information.
2. ตรวจดู BIOS Version ว่าเป็น R4041M3.