รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-SR46GD
 • VGN-SR46TD
 • VGN-SR46SD
 • VGN-SR46MD
 • VGN-SR43S
 • VGN-SR45M
 • VGN-SR45G
 • VGN-SR43T
 • VGN-SR43G
 • VGN-SR45T

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง อัพเกรดสำหรับ BIOS เวอร์ชั่น R3220Y1

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • R3220Y1

ขนาดของไฟล์

 • 2.91MB

วันที่ออก

 • 2010-07-09

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista SP2 64bit
 • Windows Vista SP2 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

 

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000207593.EXE
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


การตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว

1. คลิกที่ Start -> คลิกที่ All Programs -> เลือกที่ VAIO Control Center -> เลือกที่ System Information.
2. ตรวจดูเวอร์ชั่นของ BIOS ว่าเป็น R3220Y1.