รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGC-LN15T
 • VGC-LV17G
 • VGC-LN25T
 • VGC-LN25G
 • VGC-LN15G
 • VGC-LV27GJ

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

 

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Control Center ไปเป็นเวอร์ชั่น 3.3.2.07230 ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
โปรแกรมอัพเกรดสำหรับ VAIO Control Center เวอร์ชั่น 3.3.2.07230
ชื่อไฟล์: EP0000195937.exe
ขนาดไฟล์:  3.51 MB (3,683,240 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง โปรแกรมอัพเกรดสำหรับ VAIO Control Center เวอร์ชั่น 3.3.2.07230

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 3.3.2.07230

ขนาดของไฟล์

 • 3.51MB

วันที่ออก

 • 2010-07-09

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista SP2 32bit
 • Windows Vista SP2 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

 

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000195937.EXE
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


การตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว

1. ตรวจดูว่าเวอร์ชั่นใน C:\Program Files\Sony\VAIO Control Center\Version.txt คือ 3.3.2.07230