เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรดโปรแกรม VAIO Edit Components ไปเป็นเวอร์ชั่น 6.6.00.06130 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:
1. รองรับ Windows Vista SP2
2. รองรับ Exporting AVCHD High Speed Software Encoding
3. ปรับปรุง การอัพคอนเวอร์ชั่นของ High Quality SD ไปเป็น HD

โปรดรับทราบถึงสิ่งต่อไปนี้ก่อนการติดตั้งโปรแกรมอัพเดตนี้ :
1. รองรับรุ่นของ VAIO ที่มีการติดตั้ง VAIO Edit Components 5.0 หรือสูงกว่า
2. ตัวติดตั้งนี้จะรองรับเฉพาะ Premiere Pro CS3/Premiere Pro 2.0/Premiere Elements 7/Premiere Elements 4/Premiere Elements 3.0/Premiere Elements 2.0. ซึ่งไม่สามารถทำการติดตั้งใน เวอร์ชั่นเก่าของ Premiere ได้

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
โปรแกรมอัพเกรด VAIO Edit Components เวอร์ชั่น 6.6.00.06130
ชื่อไฟล์: EP0000187620.exe
ขนาดไฟล์ : 19.2 MB (20,213,208 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง โปรแรกมอัพเกรด ของ VAIO Edit Components เวอร์ชั่น 6.6.00.06130

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.6.00.06130

ขนาดของไฟล์

  • 19.2MB

วันที่ออก

  • 2009-07-10

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

 

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000187620.EXEเพื่อเริ่มการติดตั้ง
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น
 
การตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว  

1. เปิดไปที่ C:\Program Files\Sony\VAIO Edit Components 6\Version.txt
2. ตรวจสอบดูว่า มีข้อความต่อไปนี้อยู่ด้วยหรือไม่ 6.6.00.06130.