รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-P13GH
  • VGN-P15T
  • VGN-P15G
  • VGN-P13TH

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรด VAIO Media plus Extension ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.3.1.06030.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
VAIO Media plus Extension เวอร์ชั่น 1.3.1.06030
ชื่อไฟล์ : EP0000186600.exe
ขนาดไฟล์ : 2.77 MB (2,906,416 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • VAIO Media plus Extension เวอร์ชั่น 1.3.1.06030

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.3.1.06030

ขนาดของไฟล์

  • 2.77MB

วันที่ออก

  • 2009-07-09

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000186600.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น

 

เพื่อทำการตรวจสอบว่า การติดตั้งนั้นทำได้สำเร็จหรือไม่ :


1. ตรวจสอบว่า C:\Program Files\Sony\VAIO Media plus\Extension\Version.txt หรือ C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Media plus\Extension\Version.txt มีข้อมูล 1.2.1.06030