เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรด DSD Direct Writing Function ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.0.00.04130 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

1. ไม่สามารถใช้ การทำงานของ DSD Disc creation หลังจากทำการติดตั้ง PxEngine เข้าไป

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
โปรแกรมอัพเดตสำหรับ DSD Direct Writing Function 1.0.00.04130
ชื่อไฟล์: EP0000178330.exe
ขนาดไฟล์ : 32.12 MB (2,225,264 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง โปรแกรมอัพเดตสำหรับ DSD Direct Writing Function 1.0.00.04130

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.0.00.04130

ขนาดของไฟล์

  • 2.12MB

วันที่ออก

  • 2010-07-09

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows Vista SP2 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000178330.EXE
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น