รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-FW36TJ
 • VGN-FW37GY
 • VGN-FW35TJ
 • VGN-FW33G
 • VGN-P15T
 • VGN-FW35M
 • VGN-FW35G
 • VGN-FW36GJ
 • VGN-P13GH
 • VGN-FW36SJ
 • VGN-P13TH
 • VGN-P15G

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

 

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรด VAIO Recovery Center Update Program ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.5.2.200903190

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
โปรแกรมอัพเดตสำหรับ VAIO Recovery Center เวอร์ชั่น 1.5.2.200903190 
ชื่อไฟล์: EP0000176402.exe
ขนาดไฟล์ : 3.42 MB (3,590,184 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง โปรแกรมอัพเดตสำหรับ VAIO Recovery Center 1.5.2.200903190

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.5.2.200903190

ขนาดของไฟล์

 • 3.42MB

วันที่ออก

 • 2010-07-09

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista SP2 32bit
 • Windows Vista SP2 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

 

ขั้นตอนการดาวน์โหลด:
1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000176402.EXE
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


การตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว

1. ตรวจดูว่า  C:\Program Files\Sony\VAIO Recovery\verptch152.txt แสดงข้อความว่า 1.5.2.200903190