ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-AW27GY
 • VGN-FW27T
 • VGN-FW37GY
 • VGN-FW27GU
 • VGN-AW17GU

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรด Blu-ray Drive Firmware UJ230A ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.01

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเกรดเฟิร์มแวร์สำหรับ Blu-ray Drive UJ230A เวอร์ชั่น 1.01
ชื่อไฟล์: EP0000175351.exe
ขนาดไฟล์ : 1.42 MB (1,496,120 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง อัพเกรดเฟิร์มแวร์สำหรับ Blu-ray Drive UJ230A เวอร์ชั่น 1.01

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.01

ขนาดของไฟล์

 • 1.42MB

วันที่ออก

 • 2010-07-12

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista SP2 32bit
 • Windows Vista SP2 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

 

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000175351.EXE
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

วิธีการตรวจสอบว่า การอัพเกรดนี้ทำได้สำเร็จแล้ว
1. เปิด Device Manager
2. เลือก DVD/CD-ROM Device
3. ตรวจสอบ Properties ของ MATSHITA BD-MLT UJ230AS
4. เลือก แทป Details 
5. เลือก Hardware ID