รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-AW27GY
  • VGN-AW15G
  • VGN-AW17GU
  • VGN-AW25GJ

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Sony DSLR Preset for Adobe Photoshop Lightroom
ชื่อไฟล์: EP0000174851.exe
ขนาดไฟล์: 39.9 KB (40,882 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง Sony DSLR Preset for Adobe Photoshop Lightroom

ขนาดของไฟล์

  • 39.9MB

วันที่ออก

  • 2010-07-12

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows Vista SP2 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000174851.EXE
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น