ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-FZ19L
  • VGN-FZ18G
  • VGN-FZ18ME
  • VGN-FZ18T
  • VGN-FZ18S

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรด Blu-ray Drive Firmware UJ-220B ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.02ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเกรดเฟิร์มแวร์สำหรับ Blu-ray Drive UJ-220W เวอร์ชั่น 1.02
ชื่อไฟล์: EP0000174396.exe
ขนาดไฟล์: 1.38 MB (1,452,232 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง อัพเกรดเฟิร์มแวร์สำหรับ Blu-ray Drive UJ-220W เวอร์ชั่น 1.02

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.02

ขนาดของไฟล์

  • 1.38MB

วันที่ออก

  • 2010-07-12

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

 

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000174396.EXE
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

วิธีการตรวจสอบว่า การอัพเกรดนี้ทำได้สำเร็จแล้ว
1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ EP0000174396.exeอีกครั้ง
2. จะมีข้อความว่า "It is unnecessary to update." แสดงขึ้นมา