รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-FZ29L
 • VGN-AR49G
 • VGN-FZ28T
 • VGX-TP3T
 • VGN-FW17T
 • VGN-FW17L
 • VGN-AR59GU
 • VGX-TP2T
 • VGN-FZ28G
 • VGN-AR69GU
 • VGN-FW17GU
 • VGN-FZ38GU

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ Blu-ray Drive UJ-220B ไปเป็นเวอร์ชั่น  1.04080723

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเกรดเฟิร์มแวร์สำหรับ Blu-ray Drive  UJ-220B เวอร์ชั่น 1.04080723
ชื่อไฟล์: EP0000174140.exe
ขนาดไฟล์: 1.38 MB (1,456,624 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้งอัพเกรดเฟิร์มแวร์ Blu-ray Drive UJ-220B เวอร์ชั่น 1.04080723

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.04080723

ขนาดของไฟล์

 • 1.38MB

วันที่ออก

 • 2010-07-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista SP2 32bit
 • Windows Vista SP2 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000174140.EXE
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น