รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-CS26S
 • VGN-CS23T
 • VGN-CS21GN
 • VGN-CS24GH
 • VGN-CS25GN
 • VGN-CS22GH
 • VGN-CS23S
 • VGN-CS28GD
 • VGN-CS23G
 • VGN-CS26T
 • VGN-CS27GJ
 • VGN-CS26G
 • VGN-CS26M

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง Chipset Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 8.7.0.1007

ขนาดของไฟล์

 • 2.4MB

วันที่ออก

 • 2009-02-06

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista SP2 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

 

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ Chipset_Driver_Intel.EXE นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ Chipset_Driver_Intel.EXE.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น