รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-Z46MD
 • VGN-Z45GD
 • VGN-Z47GD
 • VGN-Z46TD
 • VGN-Z45TD
 • VGN-Z48TD
 • VGN-Z46GD
 • VGN-Z46SD
 • VGN-Z48GD

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง Setting Utility Series

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.8

ขนาดของไฟล์

 • 11.6MB

วันที่ออก

 • 2011-08-17

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows XP

ดาวน์โหลด

โปรดทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ ตามลำดับการดาวน์โหลดนี้ ให้อ้างอิงกับลิงค์ด้านล่างนี้สำหรับวิธีการใช้ ไดร์ฟเวอร์ของ SATA

 

Windows XP Installation

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ SettingUtilitySeries.EXE ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ไฟล์SettingUtilitySeries.EXE เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง
3. ทำตามคำสั่งของตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมา
4. เมื่อการติดตั้งนั้นเสร็จสิ้นให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น ถ้าจำเป็น