รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-Z46MD
 • VGN-Z45GD
 • VGN-Z47GD
 • VGN-Z46TD
 • VGN-Z45TD
 • VGN-Z48TD
 • VGN-Z46GD
 • VGN-Z46SD
 • VGN-Z48GD

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง Fingerprint Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.9.2.118

ขนาดของไฟล์

 • 1.03MB

วันที่ออก

 • 2009-06-05

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista SP2 32bit

ดาวน์โหลด

ให้ทำการติดตั้ง ไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลดนี้

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์  FingerprintDriver.EXE ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่FingerprintDriver.EXE เพื่อเริ่มการติดตั้ง
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น