รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-TT36GD
  • VGN-TT36MD
  • VGN-TT35GN

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง Intel Wireless LAN Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 12.1

ขนาดของไฟล์

  • 30.0MB

วันที่ออก

  • 2009-06-05

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

โปรดทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลดนี้ โปรดอ้างอิงกับลิ้งค์ด้านล่างนี้สำหรับวิธีการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของ SATA

 

การติดตั้ง Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

 

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ WirelessLANIntel.EXE นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ WirelessLANIntel.EXE.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น