รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-TT36GD
  • VGN-TT36MD
  • VGN-TT35GN

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง Chipset Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 8.7.0.1007

ขนาดของไฟล์

  • 2.71MB

วันที่ออก

  • 2009-06-05

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit

ดาวน์โหลด

ให้ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลดต่อไปนี้

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ ChipsetDriver.EXE ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ ChipsetDriver.EXEเพื่อเริ่มการติดตั้ง
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น