รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-AW35GJ
  • VGN-AW37GY

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง Intel Wireless LAN Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 12.1.0.14

ขนาดของไฟล์

  • 26.7MB

วันที่ออก

  • 2009-06-05

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit

ดาวน์โหลด

ให้ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลดนี้

ติดตั้ง

รายละเอียด

 

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ WirelessLANIntel.EXE นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ WirelessLANIntel.EXE.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น