รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง SD Card Driver

ขนาดของไฟล์

  • 0.0275MB

วันที่ออก

  • 2010-09-18

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ดาวน์โหลดไฟล์ .zip ไปยังไดเร็กทอรี่ temporary หรือ download (ให้จำไดเร็กทอรี่นี้ไว้สำหรับการอ้างอิง)
2. ไปที่ไดเร็กทอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาและทำการขยายไฟล์ .zip นั้น

 

เพื่อทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของ Memory Card Reader Writer (Ricoh) (SD) ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. เปิด Device Manager
2. ขยาย "Secure Digital host controllers"
3. เปิด properties ของ"SDA Standard Compliant SD Host Controller"
4. ตรวจสอบหมายเลขจำนวนของ "function" ใน "Location:" ของแท็บ "General"
      ถ้าจำนวนหมายเลขเป็น "4" ให้ทำในขั้นตอนถัดไป
      ถ้าจำนวนหมายเลขไม่ใช่ "4" ให้ตรวจสอบที่ "SDA Standard Compliant SD Host Controller"
5. เปิดแท็ป "Driver"
6. คลิกที่ "Update Driver..."
7. ใน "Hardware Update Wizard Window" ให้เลือก "No, no this time" แล้วคลิกที่ "Next"
8. เลือก "Intall from a list or specific location (Advanced)" แล้วคลิกที่ "Next"
9. เลือก "Dont search. I will choose the driver to install" แล้วคลิกที่ "Next"
10. ใน compatible hardware เลือก "SDA Standard Compliant SD Host Controller"
11. คลิกที่ "Have Disk"
12. คลิกที่ "Browse"
13. หาตำแหน่งและเลือกไฟล์ INF ที่อยู่ในโฟลเดอร์ "SD Memory Card" แล้วคลิกที่ "Open"
14. คลิกที่ "Ok"
15. คลิกที่ "Next"
16. ถ้ากรอบไดอะล็อกของ "Windows Security" แสดงขึ้นมา คลิกที่ "Install this driver software anyway"
17. คลิกที่ "Finish"
18. คลิกที่ "Close" บนแท็บของ Driver เพื่อเป็นการติดตั้งเสร็จสิ้น