รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง Wireless Switch Setting Utility

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 4.1

ขนาดของไฟล์

  • 6.0558MB

วันที่ออก

  • 2010-09-18

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้
3. ดับเบิลคลิกที่ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง
4. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น