รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCZ126GF
 • VPCZ129GW
 • VPCZ128GG
 • VPCZ126GW
 • VPCZ129GG
 • VPCZ127GG
 • VPCZ126GH
 • VPCZ126GA
 • VPCZ126GG

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง SD Card Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 6.13

ขนาดของไฟล์

 • 0.7754MB

วันที่ออก

 • 2010-06-17

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ดาวน์โหลดไฟล์ .zip ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (ให้จำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมา และทำการขยายไฟล์ .zip นั้น

 

เพื่อทำการติดตั้ง Memory Card Reader Writer Driver (Ricoh) (SD) ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ :
1. เปิด Device Managerขึ้นมา
2. ขยาย "Secure Digital host controllers"
3. เปิด properties ของ "SDA Standard Compliant SD Host Controller".
4. ตรวจสอบจำนวนของ "function"ใน "Location:" ของแทป "General"
      ถ้าจำนวนนั้นเป็น "4" ให้ทำต่อในขั้นถัดไป
      ถ้าจำนวนนั้นไม่ใช่ "4" ให้ตรวจสอบ "SDA Standard Compliant SD Host Controller" ตัวอื่น
5. เปิดที่แทป "Driver"
6. คลิกที่ "Update Driver...".
7. ใน "Hardware Update Wizard Window" เลือก "No, no this time" แล้วคลิกที่ "Next"
8. เลือก "Intall from a list or specific location (Advanced)" แล้วคลิกที่ "Next"
9. เลือกที่ "Dont search. I will choose the driver to install" แล้วคลิกที่ "Next"
10. ในฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้เลือกที่ "SDA Standard Compliant SD Host Controller"
11. คลิกที่ "Have Disk."
12. คลิกที่ "Browse"
13. หาและเลือกไฟล์ INF ในโฟลเดอร์ "SD Memory Card" และ คลิกที่ "Open".
14. คลิกที่ "Ok"
15. คลิกที่ "Next"
16. ถ้าไดอะล็อกของ "Windows Security" แสดงขึ้นมา คลิกที่ "Install this driver software anyway".
17. คลิกที่ "Finish"
18. คลิกที่ "Close" ในแทป Driver เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง