ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCS125FA
 • VPCS125FH
 • VPCS125FG
 • VPCS125FW
 • VPCS123FG
 • VPCS127GF

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง SD Card

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 6.13

ขนาดของไฟล์

 • 0.7758MB

วันที่ออก

 • 2010-06-17

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ดาวน์โหลดไฟล์ .zip นั้นไปยังไดเร็คทอรี่ temporary หรือ download (ให้จำไดเร็คทอรี่นี้ไว้สำหรับการอ้างอิง)
2. ไปที่ไดเร็คทอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาแล้วทำการขยายไฟล์ .zip นั้น

 

เพื่อทำการติดตั้ง Memory Card Reader Writer Driver (Ricoh) (SD) ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ :
1. เปิดใช้งาน Device Manager.
2. ขยาย "Secure Digital host controllers"
3. เปิดที่ properties ของ "SDA Standard Compliant SD Host Controller".
4. ตรวจสอบจำนวนของ "function" ใน"Location:" ของแท็บ "General"
      ถ้าจำนวนนั้นเป็น "4" ให้ดำเนินในขั้นถัดไป
      ถ้าจำนวนนั้นไม่ใช่ "4" ให้ตรวจสอบ "SDA Standard Compliant SD Host Controller" อันอื่น
5. เปิดแท็บ "Driver"
6. คลิกที่ "Update Driver...".
7. ใน "Hardware Update Wizard Window" เลือกที่ "No, no this time" แล้วคลิกที่ "Next"
8. เลือก "Intall from a list or specific location (Advanced)" แล้วคลิกที่ "Next"
9. เลือกที่ "Dont search. I will choose the driver to install" แล้วคลิกที่ "Next"
10. ในฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้เลือกที่ "SDA Standard Compliant SD Host Controller"
11. คลิกที่ "Have Disk."
12. คลิก "Browse"
13. หาและเลือกไฟล์ INF ในโฟลเดอร์ "SD Memory Card" และคลิกที่ "Open".
14. คลิกที่ "Ok"
15. คลิกที่ "Next"
16. ถ้ามีไดอะล็อกของ "Windows Security" แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ "Install this driver software anyway"
17. คลิกที่ "Finish"
18. คลิกที่ "Close" บนแท็บไดร์ฟเวอร์เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง