รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCP115KG
  • VPCP115KW
  • VPCP116KG

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง Vaio Update

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 5

ขนาดของไฟล์

  • 12.067901MB

วันที่ออก

  • 2010-06-17

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ดาวน์โหลดไฟล์ .zip ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (ให้จำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง )
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมา และทำการขยายไฟล์ .zip นั้น
3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe นั้นเพื่อเริ่มการติดตั้ง
4. ทำตามตัวช่วยติดตั้งที่แสดงขึ้นมานั้น และเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น