ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCP115KG
  • VPCP115KW
  • VPCP116KG

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง MS Icon Setting

ขนาดของไฟล์

  • 0.5655MB

วันที่ออก

  • 2010-06-17

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. Download the .exe file to a temporary or download directory (please note this directory for reference).
2. Go to the directory where the file was downloaded.
3. Double-click the .exe file to start the installation.
4. Follow the installation wizard that appears and when the installation finishes, please restart the computer if needed.