รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCF127HG

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง SD Card Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.13

ขนาดของไฟล์

  • 0.7696MB

วันที่ออก

  • 2010-06-17

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .zip ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ ในไฟล์ .zip

เพื่อที่จะทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของตัวอ่าน/เขียน การ์ดหน่วยความจำ (SD) ของ (Ricoh) ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. เปิด Device Manager ขึ้นมา
2. ขยาย "Secure Digital host controllers"
3. เปิด properties ของ "SDA Standard Compliant SD Host Controller".
4. ตรวจสอบจำนวนของ "function" ใน "Location:" ของแทป "General"
      ถ้าจำนวนนั้นเป็น "4" ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป
      ถ้าจำนวนนั้นไม่ใช้ "4" ให้ตรวจสอบ "SDA Standard Compliant SD Host Controller" อันอื่น
5. เปิดที่แทป "Driver"
6. คลิกที่ "Update Driver...".
7. ใน "Hardware Update Wizard Window" เลือกที่ "No, no this time" แล้วคลิกที่ "Next"
8. เลือก "Intall from a list or specific location (Advanced)" แล้วคลิกที่ "Next"
9. เลือก "Dont search. I will choose the driver to install" แล้วคลิกที่ "Next"
10. ในฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้เลือกที่ "SDA Standard Compliant SD Host Controller"
11. คลิกที่ "Have Disk."
12. คลิกที่ "Browse"
13. หาและเลือกไฟล์ INF ในโฟลเดอร์ "SD Memory Card" แล้วคลิกที่ "Open".
14. คลิกที่ "Ok"
15. คลิกที่ "Next"
16. ถ้ามีไดอะล็อกของ "Windows Security" แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ "Install this driver software anyway".
17. คลิกที่ "Finish"
18. คลิกที่ "Close" ในแทปของ Driver เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง