รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCX128LW
  • VPCX127LG
  • VPCX125LW
  • VPCX128LG
  • VPCX125LG

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง Graphics Driver Intel

ขนาดของไฟล์

  • 29.119299MB

วันที่ออก

  • 2010-02-04

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

คำเตือนที่สำคัญ:

 

ให้ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ตามลำดับในรายการสำหรับ Function Keys ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .zip นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ให้ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ได้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ นั้นมาเก็บไว้ และทำการขยายไฟล์ .zip นั้น
3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe นั้นเพื่อทำการเริ่มทำการติดตั้ง
4. ทำตามตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมา และเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น ถ้าจำเป็น