ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCW215AW
 • VPCW213AG
 • VPCW216AH
 • VPCW215AG
 • VPCW213AW
 • VPCW217AG
 • VPCW21EAG
 • VPCW216AG
 • VPCW216AA
 • VPCW21EAW

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง SD Card Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 6.13

ขนาดของไฟล์

 • 0.77309996MB

วันที่ออก

 • 2010-02-04

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .zip นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ให้ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ได้ทำการดาวน์โหลดนั้น มาเก็บไว้ และทำการขยายไฟล์ .zip นั้น
3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe นั้น เพื่อทำการเริ่มทำการติดตั้ง
4. ทำตามตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมา และเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น ถ้าจำเป็น

 

 

การติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของ Memory Card Reader Writer (Ricoh) (SD) ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. เปิด Device Manager ขึ้นมา
2. ขยาย "Secure Digital host controllers"
3. เปิด properties ของ "SDA Standard Compliant SD Host Controller".
4. ตรวจสอบจำนวนของ "function" ใน "Location:" ของแทป "General"
      ถ้าจำนวนเป็น "4", ให้ทำต่อในขั้นตอนต่อไป
      ถ้าจำนวนไม่ได้เป็น "4", ให้ตรวจสอบ "SDA Standard Compliant SD Host Controller".
5. เปิดแทป "Driver"
6. คลิกที่ "Update Driver...".
7. ใน "Hardware Update Wizard Window" เลือกที่ "No, no this time" แล้ว คลิกที่ "Next"
8. เลือกที่ "Intall from a list or specific location (Advanced)" แล้ว คลิกที่ "Next"
9. เลือกที่ "Dont search. I will choose the driver to install" แล้ว คลิกที่ "Next"
10. ใน compatible hardware, เลือก "SDA Standard Compliant SD Host Controller"
11. คลิกที่ "Have Disk."
12. คลิกที่ "Browse"
13. หาตำแหน่งของ และเลือกที่ไฟล์ INF ในโฟลเดอร์ "SD Memory Card" และ คลิกที่ "Open".
14. คลิกที่ "Ok"
15. คลิกที่ "Next"
16. ถ้ามีกล่องไดอะล็อกของ "Windows Security" แสดงขึ้นมา คลิกที่ "Install this driver software anyway".
17. คลิกที่ "Finish"
18. คลิกที่ "Close" ในแทปของ Driver เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง