รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCW215AW
 • VPCW213AG
 • VPCW216AH
 • VPCW215AG
 • VPCW213AW
 • VPCW217AG
 • VPCW21EAG
 • VPCW216AG
 • VPCW216AA
 • VPCW21EAW

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง Sony Utilities DLL

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 7

ขนาดของไฟล์

 • 12.1448MB

วันที่ออก

 • 2010-02-04

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .zip นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ให้ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ได้ทำการดาวน์โหลดนั้น มาเก็บไว้ และทำการขยายไฟล์ .zip นั้น
3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe นั้น เพื่อทำการเริ่มทำการติดตั้ง
4. ทำตามตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมา และเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น ถ้าจำเป็น