ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCS116FA
 • VPCS116FW
 • VPCS116FH
 • VPCS117GA
 • VPCS115FH
 • VPCS116FG
 • VPCS117GW
 • VPCS115FG
 • VPCS113FG
 • VPCS117GG
 • VPCS117GH
 • VPCS115FW

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • To install SD Card Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 6.13

ขนาดของไฟล์

 • 0.7MB

วันที่ออก

 • 2012-09-21

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .zip ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ให้ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ได้ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้น มาเก็บไว้ และทำการขยายไฟล์ .zip นั้น
3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe นั้นเพื่อทำการเริ่มทำการติดตั้ง
4. ทำตามตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมา และเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น ถ้าจำเป็น

 

 

การติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของ Memory Card Reader Writer Driver (Ricoh) (SD) ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. เปิด Device Manager
2. ขยาย "Secure Digital host controllers"
3. เปิด properties ของ "SDA Standard Compliant SD Host Controller"
4. ตรวจสอบจำนวนของ "function" ใน "Location:" ของแทป "General" 
      ถ้าจำนวนเป็น "4", ให้ทำต่อในขั้นตอนต่อไป
      ถ้าจำนวนไม่ได้เป็น "4", ให้ตรวจสอบ "SDA Standard Compliant SD Host Controller"
5. เปิดแทป "Driver"
6. คลิกที่ "Update Driver..."
7. ใน "Hardware Update Wizard Window" เลือกที่ "No, no this time" แล้วคลิกที่ "Next"
8. เลือกที่ "Intall from a list or specific location (Advanced)" แล้วคลิกที่ "Next"
9. เลือกที่ "Dont search. I will choose the driver to install" แล้วคลิกที่ "Next"
10. ใต้ compatible hardware เลือก "SDA Standard Compliant SD Host Controller"
11. คลิกที่ "Have Disk."
12. คลิกที่ "Browse"
13. หาตำแหน่งและเลือกที่ไฟล์ INF ในโฟลเดอร์ "SD Memory Card" และคลิกที่ "Open"
14. คลิกที่ "Ok"
15. คลิกที่ "Next"
16. ถ้ามีกล่องไดอะล็อกของ "Windows Security" แสดงขึ้นมา คลิกที่ "Install this driver software anyway"
17. คลิกที่ "Finish"
18. คลิกที่ "Close" บนแทปของ Driver เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง