รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง Wireless LAN Intel

ขนาดของไฟล์

  • 5.5213MB

วันที่ออก

  • 2010-04-01

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

Important Notice:

Please install these Drivers and Applications in order as listed for Function Keys to work properly.

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .zip ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ ในไฟล์ .zip
3. ดับเบิลคลิกที่ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง
4. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้นและเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น