รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-SR56TG
 • VGN-SR53SF
 • VGN-SR53GF
 • VGN-SR56GG
 • VGN-SR55MF
 • VGN-SR56MG
 • VGN-SR53TF
 • VGN-SR56SG
 • VGN-SR55TF
 • VGN-SR55GF

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง Vaio Event Service

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 2.9

ขนาดของไฟล์

 • 4.34MB

วันที่ออก

 • 2011-08-18

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ VaioEventService.EXE ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ไฟล์  VaioEventService.EXE เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง
3. ทำตามคำสั่งของตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมา
4. ที่ไดอะล็อกของ License Agreement ให้อ่านข้อตกลงนั้น แล้วคลิกที่ I Agree เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
หมายเหตุ: อาจจะมีกรอบเซ็ตอัพแสดงขึ้นมาหลาย ๆ อัน ในช่วงสั้น ๆ ในระหว่างการติดตั้งนั้น ให้ทำตามตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมานั้น
5. เมื่อการติดตั้งนั้นเสร็จสิ้นให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น