รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-NW27MF
 • VGN-NW27GF
 • VGN-NW23SE
 • VGN-NW23GF
 • VGN-NW29MF
 • VGN-NW29GF
 • VGN-NW25GF
 • VGN-NW23GE
 • VGN-NW28GG

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง Vaio Location Utility

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.1

ขนาดของไฟล์

 • 1.94MB

วันที่ออก

 • 2011-08-18

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ VaioLocationUtility.EXE ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)

2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ไฟล์ VaioLocationUtility.EXE เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง

3. ทำตามคำสั่งของตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมา

4. ที่ไดอะล็อกของ License Agreement ให้อ่านข้อตกลงนั้น แล้วคลิกที่ I Agree เพื่อทำการติดตั้งต่อไป

หมายเหตุ: อาจจะมีกรอบเซ็ตอัพแสดงขึ้นมาหลาย ๆ อัน ในช่วงสั้น ๆ ในระหว่างการติดตั้งนั้น ให้ทำตามตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมานั้น

5. เมื่อการติดตั้งนั้นเสร็จสิ้นให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น