รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง KB835221

ขนาดของไฟล์

  • 0.62759995MB

วันที่ออก

  • 2010-04-01

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

Important Notice:

Please install these Drivers and Applications in order as listed for Function Keys to work properly.

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ดาวน์โหลดไฟล์ .exe ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ดับเบิลคลิกที่ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง .
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้นและเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น