รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCCW15FN
 • VPCCW12EN
 • VPCCW1AGG
 • VPCCW16FW
 • VPCCW1BGN
 • VPCCW18FG
 • VPCCW13EG
 • VPCCW18FW
 • VPCCW16FA
 • VPCCW16FS
 • VPCCW15FH
 • VPCCW1ZEG
 • VPCCW15FA
 • VPCCW15FG
 • VPCCW15FW
 • VPCCW16FG
 • VPCCW12ES
 • VPCCW1ZEH

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง Protector Suite QL

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 5.9

ขนาดของไฟล์

 • 30.8MB

วันที่ออก

 • 2011-08-19

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ ProtectorSuiteQL.EXE ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)

2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ไฟล์  ProtectorSuiteQL.EXE เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง

3. ทำตามคำสั่งของตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมา

4. ที่ไดอะล็อกของ License Agreement ให้อ่านข้อตกลงนั้น แล้วคลิกที่ I Agree เพื่อทำการติดตั้งต่อไป

หมายเหตุ: อาจจะมีกรอบเซ็ตอัพแสดงขึ้นมาหลาย ๆ อัน ในช่วงสั้น ๆ ในระหว่างการติดตั้งนั้น ให้ทำตามตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมานั้น

5. เมื่อการติดตั้งนั้นเสร็จสิ้นให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น