รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-SZ47SN

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรด VAIO Camera Capture Utility เป็น Ver.2.2.01.04 และแก้ไขอาการผิดปรกติดังต่อไปนี้:

1. เมื่อใช้โปแกรมกล้องในการดูภาพต่อเนื่อง กล้องจะไม่สามารถใช้งานได้ในบางครั้ง


ไฟล์ที่มีให้ดาวโหลด:
VAIO Camera Capture Utility 2.2.01.04 Update Program
ชื่อไฟล์: SOACCU-01363004-UN.exe
ขนาดไฟล์: 9.19 MB (9,641,912 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • วิธีการติดตั้งโปรแกรมอัพเดท VAIO Camera Capture Utility 2.2.01.04

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 2.2.01.04

ขนาดของไฟล์

  • 9.19MB

วันที่ออก

  • 2007-05-15

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit

ดาวน์โหลด

สำคัญ: ก่อนจะเริ่มขั้นตอนในการอัพเกรด กรุณาปลดอุปกรณ์เสริมภายนอกทั้งหมดออก รวมถึง PC Cards และอุปกรณ์อื่นๆ
หมายเหตุ: ก่อนจะเริ่มขั้นตอน ต้องแน่ใจว่า VAIO computer ทำงานโดยใช้การจ่ายไฟจาก AC Adapter
หมายเหตุ: บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมด และปิดโปรแกรมต่างๆ

 

 

ติดตั้ง

รายละเอียด

1.  ดาวโหลดไฟล์ไปยังแฟ้มสำรองหรือแฟ้มสำหรับดาวโหลด (โปรดจำแฟ้มนี้ไว้ใช้อ้างอิงภายหลัง)

 2.  เข้าไปในแฟ้มเก็บไฟล์ที่ดาวโหลดมา แล้วดับเบิ้ลคลิก  SOACCU-01363004-UN.exe

 3.  ทำตามขั้นตอนที่ปรากฎขึ้นบนหน้าจอช่วยติดตั้ง

 4.  หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่อง

 
วิธีการตรวจสอบว่าการอัพเดทสมบูรณ์หรือไม่

 1.  ตรวจสอบไฟล์  Version.txt ภายในแฟ้ม C:\Program Files\Sony\VAIO Camera Capture Utility ว่ามีตัวเลข 2.2.01.04100 หรือไม่