ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-B77SP

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้ จะทำการอัพเกรด VAIO Zone for English Version จาก 1.2.02.11020 หรือ 1.2.02.12090 ไปเป็น 1.2.05 และแก้ไขอาการดังต่อไปนี้:
1. ขณะที่เล่น DVD ใน Do VAIOระดับเสียงจะกระโดดในขณะที่มีการปรับระดับเสียง

หมายเหตุ: VAIO Zone for English Version 1.2.02.11020 หรือ 1.2.02.12090 ต้องถูกติดตั้งเอาไว้ ก่อนทำการอัพเกรดนี้

ไฟล์ที่มีให้ดาวโหลด:
VAIO Zone 1.2.05 Update Program for English Version
ชื่อไฟล์: SOAVZN-00964900-UN.exe
ขนาดไฟล์: 10.5 MB (11,055,840 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • โปรแกรมอัพเดท VAIO Zone 1.2.05 สำหรับรุ่นภาษาอังกฤษ

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.2.05

ขนาดของไฟล์

  • 10.5MB

วันที่ออก

  • 2006-09-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

สำคัญ: ก่อนจะทำการอัพเกรดนี้ ปลดอุปกรณ์พ่วงทั้งหมดออก รวมถึง PC Card ฯลฯ
หมายเหตุ: ก่อนจะเริ่มต้น ต้องแน่ใจว่า VAIO ใช้การจ่ายไฟจาก AC adapter.
หมายเหตุ: บันทึกข้อมูล/ไฟล์ ทั้งหมด แล้วปิดโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่

 

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. การติดตั้งโปรแกรม VAIO Zone 1.2.05 Update สำหรับรุ่นภาษาอังกฤษ

 1. ดาวโหลดไฟล์ไปไว้ยังแฟ้มชั่วคราว หรือแฟ้มสำหรับดาวโหลด (โปรดจำไว้ใช้อ้างอิงภายหลัง)

 2. เข้าไปยังแฟ้มที่เก็บไฟล์ดาวโหลด แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ SOAVZN-00964900-UN.exe แล้วคลิก Next.

 3. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก Finish.

2. วิธีการตรวจสอบว่าการอัพเดทสมบูรณ์หรือไม่

 1. เรียก VAIO Zone แล้วคลิกปุ่ม Properties ที่ด้านขวาบนของจอ

 2. คลิก About VAIO Zone. หากมี 1.2.05.05170 ปรากฏอยู่ หมายถึงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

 3. หากการติดตั้งไม่สมบูรณ์ ให้ทำการติดตั้งซ้ำอีกครั้ง