รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-UX27SN

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเกรด VAIO Updateเป็นเวอร์ชั่น 3.0.02.04160และ บางฟังก์ชั่น ได้รับการปรับปรุงในการอัพเกรดเวอร์ชั่น
 

ดาวน์โหลด:
VAIO Update 3.0.02.04160b Update Program
ชื่อไฟล์ : SOAVUD-01410006-UN.exe
ขนาดไฟล์ : 3.82 MB (4,010,472 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งโปรแกรมอัพเดท VAIO Update 3.0.02.04160b

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 3.0.02.04160b

ขนาดของไฟล์

  • 3.82MB

วันที่ออก

  • 2007-08-14

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะทำการอัพเกรด ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งภายนอกทั้งหมด รวมทั้ง PC การ์ด ฯลฯ
ข้อควรทราบ :ก่อนที่จะทำการอัพเกรด ให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ทำงานโดยใช้ไฟจากตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ข้อควรทราบ : บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดและปิดโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่ทั้งหมด

ติดตั้ง

รายละเอียด

1.  ดาวน์โหลดไฟล์ลงไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่ (โปรดทราบว่าไดเรคทอรี่นี้มีไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง).

2.  ไปที่ไดเรคทอรี่ซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ไว้และดับเบิลคลิ๊กSOAVUD-01410006-UN.exe.

3.  ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นมาในวิซาร์ดการติดตั้ง

4. หลังจากที่ติดตั้งเสร็จ โปรดปิด/เปิดคอมพิวเตอร์

เพื่อตรวจสอบว่าการอัพเดทสำเร็จหรือไม่

1.  ตรวจสอบว่าVersion.txt ใต้ C:\Program Files\Sony\VAIO Update 3มี3.0.02.04160 หรือไม่.