ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-B77SP

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรด VAIO Launcher English version 1.2.05, 1.4 หรือ 1.4.02 ไปเป็น 1.4.11 และแก้ไขอาการดังต่อไปนี้:
1. โปรแกรมที่ลงทะเบียนไว้ไม่สามารถเรียกใช้ได้จาก VAIO Launcher

หมายเหตุ: VAIO Launcher English version 1.2.05, 1.4 หรือ 1.4.02 ต้องทำการติดก่อนจะทำการอัพเกรดนี้

ไฟล์ที่มีให้ดาวโหลด:
VAIO Launcher 1.4.11 Update Program for English version
ชื่อไฟล์: SOAVZN-01028700-UN.exe
ขนาดไฟล์: 2.94 MB (3,085,280 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • โปรแกรมอัพเดท VAIO Launcher 1.4.11 สำหรับรุ่นภาษาอังกฤษ

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.4.11

ขนาดของไฟล์

  • 2.94MB

วันที่ออก

  • 2005-12-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

สำคัญ: ก่อนจะทำการอัพเกรดนี้ ปลดอุปกรณ์พ่วงทั้งหมดออก รวมถึง PC Card ฯลฯ
หมายเหตุ: ก่อนจะเริ่มต้น ต้องแน่ใจว่า VAIO ใช้การจ่ายไฟจาก AC adapter.
หมายเหตุ: บันทึกข้อมูล/ไฟล์ ทั้งหมด แล้วปิดโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. การติดตั้งโปรแกรม VAIO Launcher 1.4.11 Update สำหรับรุ่นภาษาอังกฤษ

 1. ดาวโหลดไฟล์ไปไว้ยังแฟ้มชั่วคราว หรือแฟ้มสำหรับดาวโหลด (โปรดจำไว้ใช้อ้างอิงภายหลัง)

 2. เข้าไปยังแฟ้มที่เก็บไฟล์ดาวโหลด แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ SOAVZN-01028700-UN.exe แล้วคลิก Next.

 3. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก Finish.

2. วิธีการตรวจสอบว่าการอัพเดทสมบูรณ์หรือไม่

 1. คลิกขวาที่สัญลักษณ์ VAIO Launcher บน System Tray แล้วคลิก About VAIO Launcher.

 2. ถ้ามี 1.4.11.07260 ปรากฎขึ้น หมายถึงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

 3. หากการติดตั้งไม่สมบูรณ์ ให้ทำการติดตั้งซ้ำอีกครั้ง