รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-TX37SP

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเกรด SonicStage Mastering Studio ให้เป็นเวอร์ชั่น 2.2.02.05180. อาการต่อไปนี้จะได้รับการแก้ไข
1. ด้านความปลอดภัย

ดาวน์โหลด :
SonicStage Mastering Studio update program Ver.2.2.02
ชื่อไฟล์: SOASMS-01103501-UN.exe
ขนาดไฟล์: 13.5 MB (14,192,728 ไบต์)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งโปรแกรมอัพเดท SonicStage Mastering Studio Ver.2.2.02

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 2.2.02

ขนาดของไฟล์

  • 13.5MB

วันที่ออก

  • 2006-09-30

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะทำการอัพเกรด ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่ต่อไว้ รวมทั้งการ์ด PC ฯลฯ
ข้อควรทราบ : ก่อนจะทำการอัพเกรด ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ทำงานโดยใช้ตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ข้อควรทราบ : บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดและปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังใช้งานอยู่


 

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ดาวน์โหลดไฟล์ลงไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่ (โปรดทราบว่าไดเรคทอรี่นี้มีไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง).

2.  ไปที่ไดเรคทอรี่ซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ไว้และดับเบิลคลิ๊กSOASMS-01103501-UN.exe.

3.  ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นมาในวิซาร์ดการติดตั้ง

4. โปรดปิดและเปิดคอมพิวเตอร์หลังจากติดตั้ง
 
เพื่อตรวจสอบว่าการอัพเดทสำเร็จหรือไม่

1.  ไปที่ Window Explorer, หาไฟล์ Version.txt ในC:\Program Files\Sony\SonicStage Mastering Studio.

2.  หากการติดตั้งสำเร็จ จะปรากฏ2.2.02.05180