รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-S18SP

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเกรด SonicStage Mastering Studio ให้เป็นเวอร์ชั่น 1.2.04.05190. อาการต่อไปนี้จะได้รับการแก้ไข
1. ด้านความปลอดภัย

ดาวน์โหลด:
SonicStage Mastering Studio update program Ver.1.2.04
ชื่อไฟล์ : SOASMS-00812202-UN.exe
ขนาดไฟล์: 9.70 MB (10,174,464 ไบต์)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งโปรแกรมอัพเดท SonicStage Mastering Studio Ver.1.2.04

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.2.04

ขนาดของไฟล์

  • 9.7MB

วันที่ออก

  • 2006-09-30

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะทำการอัพเกรด ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่ต่อไว้ รวมทั้งการ์ด PC ฯลฯ
ข้อควรทราบ : ก่อนจะทำการอัพเกรด ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ทำงานโดยใช้ตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ข้อควรทราบ : บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดและปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังใช้งานอยู่.

ติดตั้ง

รายละเอียด

1.  ดาวน์โหลดไฟล์ลงไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่ (โปรดทราบว่าไดเรคทอรี่นี้มีไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง)

 2.  ไปที่ไดเรคทอรี่ซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ไว้และดับเบิลคลิ๊ก SOASMS-00812202-UN.exe.

 3.  ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นมาในวิซาร์ดการติดตั้ง.

 4. โปรดปิดและเปิดคอมพิวเตอร์หลังจากติดตั้ง
 
เพื่อตรวจสอบว่าการอัพเดทสำเร็จหรือไม่

 1.  ไปที่ Window Explorer, หาไฟล์ Version.txt ในC:\Program Files\Sony\SonicStage Mastering Studio.

 2.  หากการติดตั้งสำเร็จ จะปรากฏ1.2.04.05190