ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-B77SP

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรด SonicStage Mastering Studio Audio Filter English Version จาก 1.1.0x, 1.4.00 หรือ 1.4.02 ไปเป็น 1.4.04 และแก้ไขอาการดังต่อไปนี้:
1. Windows ทำงานช้าลงในขณะที่ออกจาก SonicStage Mastering Studio Audio Filter จาก Task bar.
2. ปุ่ม Hotkey ไม่สามารถใช้งานได้ หลังจากออกจากการใช้งาน SonicStage Mastering Studio Audio Filter.
3. โปรแกรม AutoCAD หยุดทำงานทันที

หมายเหตุ: SonicStage Mastering Studio Audio Filter English Version 1.1.0x, 1.4.00 หรือ 1.4.02 ต้องถูกติดตั้งเอาไว้ ก่อนจะทำการอัพเกรดนี้

ไฟล์ที่มีให้ดาวโหลด:
SonicStage Mastering Studio Audio Filter 1.4.04.07110 update for English Version
ชื่อไฟล์: SOAMAF-00897001-UN.exe
ขนาดไฟล์: 5.39 MB (5,661,920 bytes)

 

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • โปรแกรมอัพเดท SonicStage Mastering Studio Audio Filter 1.4.04.07110 สำหรับรุ่นภาษาอังกฤษ

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.4.04.07110

ขนาดของไฟล์

  • 5.35MB

วันที่ออก

  • 2006-09-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

สำคัญ: ก่อนจะทำการอัพเกรดนี้ ปลดอุปกรณ์พ่วงทั้งหมดออก รวมถึง PC Card ฯลฯ
หมายเหตุ: ก่อนจะเริ่มต้น ต้องแน่ใจว่า VAIO ใช้การจ่ายไฟจาก AC adapter.
หมายเหตุ: บันทึกข้อมูล/ไฟล์ ทั้งหมด แล้วปิดโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่

 

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. การติดตั้งโปรแกรม SonicStage Mastering Studio Audio Filter 1.4.04.07110 update สำหรับรุ่นภาษาอังกฤษ

 1. ดาวโหลดไฟล์ไปไว้ยังแฟ้มชั่วคราว หรือแฟ้มสำหรับดาวโหลด (โปรดจำไว้ใช้อ้างอิงภายหลัง)

 2. เข้าไปยังแฟ้มที่เก็บไฟล์ดาวโหลด แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ SOAMAF-00897001-UN.exe. แล้วคลิก Next.

 3. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก Finish.

2. วิธีการตรวจสอบว่าการอัพเดทสมบูรณ์หรือไม่

 1. เรียก Windows Explorer แล้วเข้าไปยังแฟ้ม C:\Program Files\Sony\SonicStage Mastering Studio\Audio Filter หาไฟล์ Version.txt

 2. หากมี 1.4.04.07110 ปรากฏอยู่ หมายถึงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

 3. หากการติดตั้งไม่สมบูรณ์ ให้ทำการติดตั้งซ้ำอีกครั้ง