ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • PCG-V505MSP

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเกรด Wireless LAN Driver ให้เป็นเวอร์ชั่น 7.1.4.7 และอาการต่อไปนี้จะได้รับการแก้ไขในเวอร์ชั่นนี้
1. แก้บางไดร์ฟเวอร์ที่มี bugs.

ดาวน์โหลด:
Wireless LAN Driver 7.1.4.7
ชื่อไฟล์ : INDWLL-00449515-UN.exe
ขนาดไฟล์ : 1.34 MB (1,414,320 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • เพื่อติดตั้ง Wireless LAN Driver Ver.7.1.4.7

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 7.1.4.7

ขนาดของไฟล์

  • 1.34MB

วันที่ออก

  • 2006-12-21

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ:ก่อนทำการอัพเกรด ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ต่อภายนอกออกทั้งหมด รวมทั้ง PC การ์ด เป็นต้น
ข้อควรทราบ :ก่อนทำการอัพเกรด ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ทำงานโดยใช้ตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ข้อควรทราบ:บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดและปิดโปรแกรมที่กำลังเปิดอยู่ทั้งหมด

 

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ลงไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่ (โปรดทราบว่าไดเรคทอรี่นี้มีไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง)

 2. ไปที่ไดเรคทอรี่ซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ไว้และดับเบิลคลิ๊กไฟล์   INDWLL-00449515-UN.exe 

 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นมาในวิซาร์ดการติดตั้ง

 4. หลังจากติดตั้งเสร็จ โปรดปิดและเปิดคอมพิวเตอร์
 

เพื่อตรวจสอบว่าการอัพเดทสำเร็จหรือไม่
 
 1. เปิด Device Manager และดับเบิลคลิ๊ก Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter.

 2. คลิ๊กแถบDriver

 3. ตรวจสอบวันที่ว่าเป็น 2006/07/13 หรือไม่ ตรวจสอบเวอร์ชั่นว่าเป็น 1.2.4.41 หรือไม่.