รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-UX27SN

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเกรด WinDVDให้เป็นเวอร์ชั่น8.0.06.113 และอาการต่อไปนี้ได้รับการแก้ไข
1. เสียงของCPRM/AVCHD ไม่สามารถออกผ่าน  S/PDIF และ HDMI
2. ไม่ได้ยินเสียงระหว่างที่พรีวิวดูแผ่น DVD
3. ไม่สามารถเล่น CSS DVD เมื่อสัญญาณออกเป็น PAL TV

ดาวน์โหลด:
WinDVD 8.0.06.113 Update Program
ชื่อไฟล์: ITAOTH-01453100-UN.exe
ขนาดไฟล์: 40.0 MB (41,993,688 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • เพื่อติดตั้งโปรแกรมอัพเดท WinDVD 8.0.06.113

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 8.0.06.113

ขนาดของไฟล์

  • 40.0MB

วันที่ออก

  • 2007-04-04

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะทำการอัพเกรด ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่ต่อไว้ รวมทั้งการ์ด PC ฯลฯ
ข้อควรทราบ: ก่อนจะทำการอัพเกรด ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ทำงานโดยใช้ตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ข้อควรทราบ:บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดและปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังใช้งานอยู่

 

ติดตั้ง

รายละเอียด

1.  ดาวน์โหลดไฟล์ลงไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่ (โปรดทราบว่าไดเรคทอรี่นี้มีไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง)

2. ไปที่ไดเรคทอรี่ซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ไว้และดับเบิลคลิ๊กITAOTH-01453100-UN.exe

3.  ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นมาในวิซาร์ดการติดตั้ง(ณ จุดเริ่มต้นของการติดตั้ง อาจปรากฎเรื่องของรหัสแต่ไม่มีผลต่อการติดตั้งหรือฟังก์ชั่นโปรแกรม)

4.  หลังจากติดตั้งเสร์จโปรดปิดและเปิดคอมพิวเตอร์
 

เพื่อตรวจสอบว่าการอัพเดทสำเร็จหรือไม่

1. ไปที่ Windows Explorer หา C:\Program Files\InterVideo\DVD8\WinDVD.exe

2. คลิ๊กขวาWinDVD.exe และคลิ๊ก Properties.

3. คลิ๊กแถบ Detail และตรวจดูว่า  File Version ใช่ 8.0.6.113 หรือไม่.