รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-N27SH

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเกรดVAIO Mediaให้เป็นเวอร์ชั่น6.0.11.14080 และสิ่งต่อไปนี้ได้รับการแก้ไขในเวอร์ชั่นอัพเกรดเวอร์ชั่นนี้

อาการที่ได้รับการแก้ไข:
 1. VAIO Media Client ไม่สามารถลงใน VAIO Media                                                                                            

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ:
 1. ตรวจสอบการติดตั้ง Flash Player ก่อนเปิด VAIO Media
 2. ใช้ OpenMG Secure Module Ver.4.7

ดาวน์โหลด:                                                                                           
VAIO Media Update Program6.0.11.14080
ชื่อไฟล์: SOAVMC-01459702-CT.exe
ขนาดไฟล์: 25.8 MB (27,148,560 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • เพื่อติดตั้งโปรแกรมอัพเดท VAIO Media 6.0.11.14080 ( สำหรับภาษาจีนดั้งเดิม )

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.0.11.14080

ขนาดของไฟล์

  • 25.8MB

วันที่ออก

  • 2007-04-09

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะทำการอัพเกรด ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่ต่อไว้ รวมทั้งการ์ด PC ฯลฯ
ข้อควรทราบ: ก่อนจะทำการอัพเกรด ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ทำงานโดยใช้ตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ข้อควรทราบ:บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดและปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังใช้งานอยู่

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ลงไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่ (โปรดทราบว่าไดเรคทอรี่นี้มีไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง)

 2.  ไปที่ไดเรคทอรี่ซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ไว้และดับเบิลคลิ๊ก SOAVMC-01459702-CT.exe.

 3.  ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นมาในวิซาร์ดการติดตั้ง

 4.  หลังจากติดตั้งเสร์จโปรดปิดและเปิดคอมพิวเตอร์

 
เพื่อตรวจสอบว่าการอัพเดทสำเร็จหรือไม่   

 1. ตรวจดูว่าVersion.txtในC:\Program Files\Sony\VAIO Media 6.0มี 6.0.11.14080 หรือไม่.