รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-SZ47SN

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเกรดVAIO Media Redistributionให้เป็นเวอร์ชั่น6.0.11.14010 และ เวอร์ชั่นอัพเกรดเวอร์ชั่นนี้รองรับ VAIO Media เวอร์ชั่นใหม่ 

ดาวน์โหลด:
VAIO Media Redistribution Update Program 6.0.11.14010
ชื่อไฟล์: SOAVMC-01455002-IE.exe
ขนาดไฟล์: 40.2 MB (42,154,256 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • เพื่อติดตั้งโปรแกรมอัพเดท VAIO Media Redistribution 6.0.11.14010

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.0.11.14010

ขนาดของไฟล์

  • 40.2MB

วันที่ออก

  • 2007-04-04

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะทำการอัพเกรด ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่ต่อไว้ รวมทั้งการ์ด PC ฯลฯ
ข้อควรทราบ: ก่อนจะทำการอัพเกรด ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ทำงานโดยใช้ตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ข้อควรทราบ:บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดและปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังใช้งานอยู่

 

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1.  ดาวน์โหลดไฟล์ลงไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่ (โปรดทราบว่าไดเรคทอรี่นี้มีไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง)

 2. ไปที่ไดเรคทอรี่ซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ไว้และดับเบิลคลิ๊ก SOAVMC-01455002-IE.exe.

 3.  ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นมาในวิซาร์ดการติดตั้ง

 4.  หลังจากติดตั้งเสร์จโปรดปิดและเปิดคอมพิวเตอร์

 
เพื่อตรวจสอบว่าการอัพเดทสำเร็จหรือไม่   

 1.  ตรวจดูว่า  Version.txt ในC:\Program Files\Sony\VAIO Media Installer มี 6.0.11.14010.หรือไม่