รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-UX27SN

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเกรดVAIO Media Content Collectionให้เป็นเวอร์ชั่น6.0.01.13111 และเวอร์ชั่นใหม่ของ VAIO Media รองรับในเวอร์ชั่นอัพเกรดเวอร์ชั่นนี้


ดาวน์โหลด:
VAIO Media Content Collection 6.0.01.13111 Update Program
ชื่อไฟล์: SOAVMS-01426500-UN.exe
ขนาดไฟล์: 6.03 MB (6,324,112 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • เพื่อติดตั้งโปรแกรมอัพเดท VAIO Media Content Collection 6.0.01.13111 (สำหรับ Windows Vista)

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.0.01.13111

ขนาดของไฟล์

  • 6.03MB

วันที่ออก

  • 2007-04-04

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะทำการอัพเกรด ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่ต่อไว้ รวมทั้งการ์ด PC ฯลฯ
ข้อควรทราบ: ก่อนจะทำการอัพเกรด ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ทำงานโดยใช้ตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ข้อควรทราบ:บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดและปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังใช้งานอยู่

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1.  ดาวน์โหลดไฟล์ลงไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่ (โปรดทราบว่าไดเรคทอรี่นี้มีไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง)

 2.  ไปที่ไดเรคทอรี่ซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ไว้และดับเบิลคลิ๊ก SOAVMS-01426500-UN.exe

 3.  ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นมาในวิซาร์ดการติดตั้ง

 4.  หลังจากติดตั้งเสร์จโปรดปิดและเปิดคอมพิวเตอร์
 

เพื่อตรวจสอบว่าการอัพเดทสำเร็จหรือไม่

 1.  ตรวจดูว่า  Version.txtใน C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Content Collectionมี 6.0.01.13110 หรือไม่